Šventadienio paraštėse

Skurdas – ne likimo nulemta būsena, bet egoizmo pasekmė

Lapkričio 14-ąją jau penktą kartą bus minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. „Vargšų jūs visuomet turite“ (Mk 14, 7) – šie evangelisto Morkaus užrašyti Kristaus žodžiai yra šiemetinės Pasaulinės vargstančiųjų dienos tema; jais prasideda ir šia proga skelbiama popiežiaus Pranciškaus žinia, kuri buvo išsakyta Vatikane pirmadienio rytą.Savo žinios pradžioje popiežius paaiškina pačią šiemetinės vargstančiųjų dienos temą – […]

Šventadienio paraštėse

Viešpats, kuris laužo ne kitą, bet save patį

Prie Šv. Petro bazilikos centrinio altoriaus popiežius Pranciškus vadovavo Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišioms. Šventasis Tėvas komentavo tris iškilmės Evangelijos vaizdinius. (Mk 14, 12–16. 22–26)„Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos“, – nurodo Viešpats mokiniams, klaususiems, kur paruošti Velykų vakarienę. Šis anonimas, žmogus su ąsočiu, atrodo, antraeilė detalė. Tačiau tai […]

Šventadienio paraštėse

Rožinio malda Vatikane: kad kuo greičiau sulauktume pandemijos baigties

Popiežius Pranciškus Vatikano soduose vadovavo paskutinėms šių metų gegužinėms pamaldoms. Popiežius Pranciškus buvo paprašęs, kad kiekvieną šių metų gegužės mėnesio dieną būtų kalbamas Rožinis ir meldžiama, kad kuo greičiau pasibaigtų COVID-19 pandemija.Gegužės 1-ąją pats popiežius vadovavo Rožinio maldai vienoje Šv. Petro bazilikos koplyčių, prie Marijos, Krikščionių Pagalbos, paveikslo. Prasidėjo visą mėnesį trukęs maldos maratonas, kuriame […]

Šventadienio paraštėse

Sekmadienio vidudienio malda. Kodėl mokiniai neliūdi?

Gegužės 16 dienos vidudienio maldoje Italijoje ir kitose šalyse yra švenčiama Kristaus žengimo į dangų iškilmė. Morkaus Evangelija užbaigiama pasakojimu apie paskutinį Prisikėlusiojo ir mokinių susitikimą, po kurio jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Tėvo dešinėje. Paprastai atsisveikinimo scenos yra liūdnos ir pasiliekantiems sukelia pasimetimo, apleidimo jausmą. Bet su Jėzaus mokiniais buvo kitaip. Nepaisant […]

Šventadienio paraštėse

Šv. Paulius VI apie pareigą kalbėti socialiniais klausimais

Bažnyčios socialinį mokymą apibrėžusio popiežiaus Leono XIII enciklika „Rerum novarum“ buvo pranašiška ir išlaisvinanti. Tačiau kodėl popiežius norėjo kalbėti socialiniais klausimais? Ar jis turėjo teisę taip elgtis, prieš penkiasdešimt metų klausė popiežius šv. Paulius VI ir atsakė: „Taip, popiežius kalbėjo socialiniais klausimais todėl, kad tai jo pareiga.“Popiežius Paulius VI kalbėjo per Mišias, kuriomis paminėjo Leono […]

Šventadienio paraštėse

Sekmadienio vidudienio malda. Krikščioniško gyvenimo džiaugsmas

Gegužės 9 dienos vidudienio maldoje Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangeliją (Jn 15, 9–17). Palyginęs save su vynmedžiu, o mus – su šakelėmis, kurios gyvos tol, kol suaugusios su kamienu, Jėzus paaiškina, kokius vaisius duos tie, kurie liks jame, – tai meilė. Kad „jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, […]

Šventadienio paraštėse

„Ir aš, vyskupas Jonas Kauneckas,laiminu Maršą. Visus Jus laiminu“

Savo facebook paskyroje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas rašo, kad laimina „Didįjį šeimos gynimo maršą“ ir gegužės 15 dieną Krekenavoje melsis už šeimą.„Brangūs Lietuviai,nenustoju Dievui dėkoti už mūsų Tautą! Kokią nuostabią dvasią mums davė Dievas! Be galo žaviuosi: mūsų Tauta visada stebino pasaulį narsiomis kovomis prieš kryžiuočius, prieš caro ir bolševizmo žvėriškumą. Mūsų Tauta visada gynė […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: mums reikia Kristaus ir Kristui reikia mūsų

Penktojo Velykų sekmadienio Evangelijoje Kristus save palygina su vynmedžiu ir kalba apie mus, savo mokinius, kaip šakeles, kurios, atsiskyrusios nuo vynmedžio, neišliktų. Nėra vynmedžio be šakelių ir negali būti šakelių be vynmedžio, kuris yra gyvybės šaltinis, kalbėjo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į maldininkus, sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę.„Pasilikite manyje, o aš – jumyse“ (Jn […]

Šventadienio paraštėse

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Popiežius Pranciškus prašo balandžio mėnesį kartu su juo melstis už žmogaus teisių gynėjus.Ginant pagrindines žmogaus teises reikia drąsos ir ryžto. Galvoju apie kovą su skurdu, nelygybe, darbo, žemės ir būsto trūkumu, socialinių ir darbo teisių pažeidimais. Juk labai dažnai pagrindinės žmogaus teisės nėra visiems užtikrinamos vienodai. Yra pirmos, antros ir trečios rūšies žmonių ir žmonių, […]

Šventadienio paraštėse

Tikėjimas be gailestingumo – sausas ir nevaisingas

Prisikėlęs Jėzus mums dovanoja savo gailestingumą, kad ir mes būtume gailestingi, sakė popiežius Pranciškus antrojo Velykų sekmadienio – Gailestingumo šventės – Mišių homilijoje. Mišios buvo aukojamos ne Vatikane, bet netoliese esančioje Šventosios Dvasios bažnyčioje, kuri yra Romos vyskupijos Gailestingumo šventovė.Prisikėlęs Jėzus kelis kartus pasirodo mokiniams ir kantriai guodžia jų nusiminusias širdis. Jėzaus drąsinami ir palaikomi […]