Šventadienio paraštėse

Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo

Per žiniasklaidos priemones transliuojamos Mišios negali pakeisti asmeninio dalyvavimo. Kur tik sąlygos leidžia, reikia kuo greičiau sugrįžti prie įprastinio Mišių su žmonėmis šventimo, rašo Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah, kreipdamasis į viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkus. Kardinolo laišką rugsėjo 3 d. aprobavo popiežius Pranciškus.Koronaviruso pandemija, rašo kardinolas R. Sarah, ne tik sujaukė […]

Šventadienio paraštėse

XXIII eilinis sekmadienis

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: kryžius – meilės ir aukos ženklas

Šio sekmadienio Evangelija yra praėjusio sekmadienio Evangelijos tąsa, sakė Pranciškus sekmadienio vidudienį iš Vatikano rūmų lango kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę kalbėti „Viešpaties angelo“ maldos.Po to, kai Petras savo ir kitų mokinių vardu išpažino tikėjimą į Jėzų kaip Mesiją ir Dievo Sūnų, Jėzus pradeda mokiniams atvirai kalbėti apie jo laukiančią kančią ir […]

Šventadienio paraštėse

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Rugsėjis – kūrinijos laikas. Popiežius prašo kartu su juo melstis, kad žmonės atsakingai rūpintųsi kūrinija, kad gamtos turtai būtų ne grobstomi, bet teisingai ir pagarbiai pasidalijami.„Mes eikvojame savo planetos turtus, išspaudžiame ją kaip aplesiną. Šiaurės šalys ir bendrovės praturtėjo išnaudodamos pietų šalių gamtos išteklius, sukurdamos vadinamąją ekologinę skolą. Kas ją sumokės? Ši skola didėja, kai […]

Šventadienio paraštėse

Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“

Popiežiaus žodžiai sujaudino – liejosi ašaros, tikintieji palydėjo Pranciškaus maldą už Baltarusiją ilgais plojimais. Šiais žodžiais Minsko katalikų arkivyskupas Tadeuszas Kondusiewiczius pakomentavo popiežiaus Pranciškaus sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos ištarus žodžius ir jo išsakytą rūpestį dėl poslinkių Baltarusijoje po prezidento rinkimų. Arkivyskupas dalijosi įspūdžiais su italų katalikų naujienų portalo SIR atstovu.„Ypač sujaudino popiežiaus prašymas „kalbėtis, […]

Šventadienio paraštėse

Kaip galime gydyti pasaulį?

Nuo rugpjūčio 5 dienos, po vasaros pauzės, vėl grįžta trečiadienio bendrosios audiencijos ir katechezės. Popiežius Pranciškus pradėjo katechezių ciklą apie krikščionišką gyvenimą dabartinės pandemijos kontekste. Rugpjūčio 5 dienos katechezėje Šventasis Tėvas kalbėjo apie pandemijos žaizdas ir gydančią Dievo malonę. Katechezės pradžioje buvo perskaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų apie paralitiką, kurį draugai, negalėdami pasiekti Jėzaus […]

Šventadienio paraštėse

Smerkime blogį, ne žmones

„Šios dienos Evangelijoje vėl susitinkame Jėzų, palyginimais kalbantį miniai apie dangaus karalystę. Paminėsiu vieną – palyginimą apie rauges, kuriuo Jėzus iškelia Tėvo kantrybę ir pripildo vilties mūsų širdis“, – sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į maldininkus, sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę kalbėti „Viešpaties angelo“ maldos.Jėzus pasakoja apie lauką, kuriame buvo pasėta kviečių, tačiau kartu […]

Šventadienio paraštėse

Dvasininkijos kongregacijos instrukcija: parapija – visų jos narių namai

Bažnyčioje visiems yra vietos ir kiekvienas pagal savo pašaukimą gali prisidėti prie jos veiklos, aktyviai dalyvaudamas savo vietinės bendruomenės gyvenime, skelbia neseniai Vatikane pristatytas dokumentas „Parapijos bendruomenės sielovadinis atsivertimas tarnaujant Bažnyčios vykdomai evangelizavimo misijai“.Vatikane pristatyta Dvasininkijos kongregacijos parengta instrukcija – tai ne naujas teisinis dokumentas, o tik praktinės nuorodos, kaip taikyti galiojančias normas, kad kiekvienas […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį. Kokia dirva esame?

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus pateikia palyginimą apie sėjėją, kuris beria grūdus į keturias skirtingas dirvos rūšis, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams komentuodamas Mišių Evangeliją. Dievo žodis, kurį simbolizuoja grūdai, nėra abstraktus žodis, bet pats Kristus, Marijos įsčiose įsikūnijęs Dievo Žodis. Tad priimti Dievo žodį reiškia priimti Kristaus asmenį.Pasak popiežiaus, mums skirtą Dievo […]

Šventadienio paraštėse

Būti Bažnyčia po pandemijos: šeima, tarnystė, sinodiškumas

Popiežius bažnyčioje Maltoje neseniai paskyrė naują vyskupą. 56 metų kun. Anthony Teuna, buvęs Gozo vyskupijos kunigų seminarijos rektorius, paskirtas Gozo vyskupu vietoj 63 metų Mario Grecho, popiežiaus pašaukto į Romą, kad periimtų Vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus pareigas. Pokalbyje su Vatikano medijomis Grechas dalijosi mintimis apie Bažnyčios uždavinius po pandemijos, šeimos kaip „namų bažnyčios“ pašaukimą, diakonato […]