Šventadienio paraštėse

V. Apie kovą su pagrindinėmis aistromis

Kova su apsirijimu Jeigu kūnas tau nepaklūsta, jį reikia tramdyti visur ir visuomet. Jeigu dvasios tėvas tau, jaunam, leis gerti vyną per pokylius, tai iš pradžių pasižiūrėk, koks jis pats. Jeigu jis dievobaimingas, tuomet gali sau truputį leisti išgerti, o jeigu pats nėra labai susilaikantis, tai geriau tau į jo leidimą nekreipti dėmesio ir susilaikyti […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

III. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis Būna, kad, esant ramiam orui, vėjai judina tik jūros paviršių, sukeldami lengvą bangavimą, o kartais sukelia ir giluminį vandens judėjimą. Panašiai galima kalbėti ir apie tamsos vėjus, nes aistringiems žmonėms jie išjudina patį širdies jausmą, o padariusiems pažangą – paliečia tik proto paviršių. Todėl antrieji daug greičiau […]

Šventadienio paraštėse

III. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis

Tarp netyrųjų dvasių yra ir tokių, kurios piktesnės už kitas. Jos nesitenkina vien tik mus vienus įtraukdamos į nuodėmę, bet patarinėja, kad mes ir kitus padarytume blogio bendrininkais ir taip užsitrauktume dar didesnes kančias. Aš žinau vieną žmogų, kuris ir kitą išmokė savo nuodėmingo įpročio, paskui susiprotėjęs ėmė atgailauti ir nuodėmė nuo jo atsitraukė, bet […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

III. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis Būna, kad besimeldžiant tenka rinktis, ar tęsti maldą, ar atlikti gerą darbą, kuris kartais pasitaiko ir kurio negalima atidėti vėlesniam laikui. Pavyzdžiui, maldos metu kuris nors iš brolių paprašo pagalbos. Tokiu atveju pirmenybę reikia atiduoti meilei, nes meilė didesnė už maldą. Malda yra atskira dorybė, o meilė […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

II. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis Ne vien darbuose apsireiškia Dievas, bet ir per mūsų paprastumą ir nusižeminimą juos darant: „Mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9), ir atmestinas Dievui yra tas, kuris dirba nenusižeminęs. Liga kartais siunčiama nuodėmėms apvalyti, o kartais – kad nusižemintų išsiaukštinusysis. Maloningas mūsų Valdovas ir Viešpats […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

II. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis Padariusiųjų pažangą požymiai: puikybės nebuvimas, maloninga viltis, vidinė tyla, blaivus mąstymas, tvirtas ir nuolatinis tikėjimas, gailestingumas, saikingi pamokymai, nepaliaujama malda, pykčio ir godumo neturėjimas. Pasiekusiųjų aukščiausiąją dvasinio tobulėjimo būseną požymiai: širdimi nesusižavėjimas niekuo nereikalingu, tobula meilė, išmintingas nusižeminimas, Kristaus rūpestingumas, minčių neapvaginėjama tyra malda, mirties troškimas, nusigręžimas […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

II. Apie atgailą Saulės spindulys, per plyšį prasiskverbęs į kambarį, taip viską apšviečia, kad tampa matomos net ir smulkiausios dulkelės, tvyrančios ore. Panašiai yra ir tuomet, kada Dievo baimė aplanko širdį – ji parodo visas nuodėmes. Kaip vanduo nuplauna raides, taip ir ašaros nuvalo nuodėmes. Kaip raidės, neturint vandens, gali būti išnaikintos ir kitais būdais, […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Amerikoje yra viena didelė Protestantų Bažnyčios parapija. Miesto meras yra tos parapijos narys. Vieną kartą meras tarė pastoriui: „Mūsų bažnyčia – pati nenaudingiausia visame mieste, nes ji nieko neveikia.“ Pastorius nesutiko: „Kaip tu gali taip sakyti?! Mes juk tiek daug gerų darbų atliekame!“ Tačiau meras buvo nepalenkiamas: „Kažkodėl tų gerų darbų nesimato.“Tie žodžiai taip stipriai […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

Bendrosios žinios 1. Dievas yra visų apdovanotųjų laisva valia gyvenimas ir išgelbėjimas.2. Žmonės, save pašventusieji Dievui, nors ir yra su kūnu, savo gyvenimu bei būsena stengiasi sekti tuos, kurie neturi kūno, bet kur ir bet kada laikytis Įstatymo ir Dievo Žodžio, nepasiduoti aistringumui, daryti spaudimą savo prigimčiai – visuomet mąstyti apie mirtį, liūdinčia ir skaudama […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Tęsinys Skaičiau straipsnį, kaip vienas švento gyvenimo rusų arkivyskupas kalbėjo apie savo dvasios tėvą, vieną iš Optino vienuolių. Kalbant apie dvasios tėvą, arkivyskupo veidas įgaudavo palaimos išraišką, o akyse susitelkdavo dėkingumo ašaros. Pažinusieji švento gyvenimo arkivyskupą nejučia patys savęs klausdavo: „Koks tad turėjo būti anas vienuolis, kad vien jo vardo paminėjimas jo dvasios sūnui sukelia […]