Šventadienio paraštėse

Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Vienybė ir pranašystė

Birželio 29-osios ryte popiežius Pranciškus vadovavo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės mišioms. Galima pridurti, jog Romos mieste ir Romos vyskupijoje ši iškilmė turi išskirtinę reikšmę. Abu apaštalai mirė ir yra palaidoti Romoje, popiežiai yra vieno iš jų – šv. Petro – įpėdiniai, abu apaštalai yra paskelbti Romos miesto globėjais, tai ne vien religinė, bet […]

Šventadienio paraštėse

„Ir vargšui ištiesk ranką (Sir 7, 32).“ Žinia Pasaulinei vargšų dienai

Birželio 13 dieną Vatikane buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia IV Pasaulinei vargšų dienai, kuri bus minima ateinančio lapkričio 15 dieną. Žinios leitmotyvu tapo išminčiaus Siracido žodžiai: „Ir vargšui ištiesk ranką (žr. Sir 7, 32).“„Sena išmintis šiuos žodžius padarė šventu kodeksu, kurio reikia gyvenime laikytis“, – rašo popiežius. Ir šiandien, pasak jo, Siracido žodžiai mums padeda […]

Šventadienio paraštėse

Iš naujo susižavėkime Trejybe, Dievu-Meile

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie sekmadienį švęstą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę, kurios proga Bažnyčios liturginiame kalendoriuje parinktas skaitinys iš Evangelijos pagal Joną: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. (žr. Jn 3, 16–18)“Švenčiausiosios Trejybės iškilmė išreiškia Dievo meilės pasauliui, savo kūrinijai, […]

Šventadienio paraštėse

Šv. Jono Pauliaus II pavyzdys nėra tik istorija, bet aktuali žinia mums šiandien

Brangūs broliai ir seserys, švęsdami šeštąjį Velykų sekmadienį vis dažniau girdime apie Šventosios Dvasios pažadą ir skaitome apie jos veikimą pirmykštėje Bažnyčioje. Ši naujo gyvenimo nuojauta skatina mus laukti Sekminių, o su jomis – ir dvasinio atsinaujinimo. Tai tarsi viltį teikiantis, vis švelnesnis karantinas: gal nedrąsiai, bet su vis didesniu džiaugsmu grįžtame į viešąjį gyvenimą, […]

Šventadienio paraštėse

Bendrystė – gyvybės šaltinis

„Esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume žmoniškesni – ne tik tada, kai tai atrodo lengva, paprasta ir nieko nekainuoja, bet ir tada, kai sunku, kai tai pareikalauja pastangų. Ypač tada“, – taip pasitinkant Gyvybės dieną kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis.Anot Pradžios knygos, Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių […]

Šventadienio paraštėse

2020 metų gegužės mėnesio Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu. Todėl noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: melskimės už politikus, kad siektų visų gerovės

Pirmadienio rytą popiežius aukojo Mišias už politikus, kad jie sąžiningai vykdytų savo tarnystę, siekdami visų žmonių gerovės. Homilijoje Pranciškus priminė, kad krikščioniui negana tik laikytis Dievo įsakymų, jis turi būti klusnus Šventajai Dvasiai.„Šiandien melskimės už moteris ir vyrus, kurie atlieka politikų tarnystę. Politika – tai ypatingas artimo meilės liudijimo būdas. Melskimės už visų šalių politikus, […]

Šventadienio paraštėse

Bendruomeninė malda pandemijos metu

Kupini meilės sugrudusia širdimi maldaukime sielos ir kūno Gydytoją, kad nuo pandemijos pasaulį saugotų, iš ligų išvaduotų, sielos ir kūno kančias nuramintų. Tegu Gailestingasis atleidžia mums laisvai ar nežiniom padarytus nusižengimus, kad visi ligas nugalėtų – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!Maldaukime už visus sergančiuosius, kad Dievo Dvasia juos ligoj […]

Šventadienio paraštėse

Kiekvienas sekmadienis yra Velykos

Kun. R. Kavaliauskas Šv. Velykos – tai Jėzaus Kristaus Prisikėlimas iš numirusių. Tai pagrindinė kiekvieno krikščionio iškilmė. Tai centras, apie kurį sukasi visas mūsų tikėjimo gyvenimas. Anot apaštalo Pauliaus, jeigu Kristus neprisikėlė, tai mes esame labiausiai apgailėtini žmonės pasaulyje. Ypatingai smagu skaityti šio apaštalo laiškus, nes tai gyvas pirmųjų krikščionių liudijimas. Jame apstu visko. Vieniems […]

Šventadienio paraštėse

Verbų arba Viešpaties Kančios sekmadienis

Jau II amžiuje krikščionys šventė Velykas. Tai matome pagal tikrus istorinius liudijimus, mus pasiekusius iš to laikotarpio. Šiuose įrašuose klausiama popiežiaus Viktoro, kada Velykas reikėtų švęsti, kaip jas apskaičiuoti, kadangi Rytų Bažnyčia vienaip apskaičiuodavo Velykų laiką, o Romos Bažnyčios tradicija buvo kitokia. Didachė, arba „Dvylikos apaštalų mokslas“, knyga, sudaryta I amžiaus pabaigoje–II amžiaus pradžioje, byloja […]