Šventadienio paraštėse

Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė

Pirmadienį, sausio 18-ąją, prasidėjo iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios, minimas kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovaus ekumeninės savaitės uždarymo mišparamas, kurie sausio 25-osios popietę vyks Romos Šv. Pauliaus […]

Šventadienio paraštėse

Saugokime gailestingumo tapatybę

Popiežius Kristaus Krikšto sekmadienį kalbėjo apie tai, kaip Jonas pakrikštijo Jėzų Jordano upėje: Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš […]

Šventadienio paraštėse

Jėzus beldžiasi į mūsų širdis, nori su mumis gyventi

Antrojo sekmadienio po Kalėdų Evangelija kalba ne apie epizodą iš Jėzaus gyvenimo, bet mus tarsi sugrąžina atgal, kalba apie Dievo Sūnų prieš jo atėjimą į pasaulį, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą. Apie tai kalbama Jono Evangelijos prologe, kurio pirmoji eilutė skelbia: „Pradžioje buvo Žodis“.Pradžioje – tai pirmasis Biblijos žodis, kuriuo pradedamas […]

Šventadienio paraštėse

2021 metai ŠVENTOJO JUOZAPO METAI!

„Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas” – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje bus minimi nuo šių metų gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d.Apie savo sprendimą popiežius Pranciškus praneša gruodžio 8-ąją paskelbtu apaštališkuoju laišku „Patris […]

Šventadienio paraštėse

Popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga: rūpinimosi kultūra – taikos kelias

Metų pabaiga savaime tampa proga susumuoti, kas per juos įvyko, o naujų metų pradžia – išreikšti viltis bei linkėjimus ateičiai. Tai ypač tinkama proga linkėti didžiojo taikos gėrio, be kurio neįmanoma turėti ar pasiekti daugybės kitų gėrių. Todėl kasmet sausio 1-ąją Bažnyčia kviečia minėti Pasaulinę taikos dieną. Šiai dienai tradiciškai skiriama popiežiaus žinia. Ateinančią sausio […]

Šventadienio paraštėse

Lietuvoje sustabdomos viešos pamaldos. Kalėdas švęsime namuose

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus…Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: […]

Šventadienio paraštėse

Skiepai nuo COVID-19 viruso Vatikane – 2021 pradžioje

Vatikano miesto-valstybės sveikatos direkcija pranešė, kad 2021 metų pirmaisiais mėnesiais planuoja įgyvendinti skiepijimo nuo COVID-19 planą. Rekomenduojama skiepytis visiems suaugusiesiems nuo 18 metų, ypač vyresnio amžiaus, jeigu nėra patologijų, kurios reikalautų atskiro įvertinimo.Ši rekomendacija skirta apie puspenkto tūkstančio asmenų, dauguma jų – pasauliečiai, dirbantys įvairiose Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės institucijose: nuo kongregacijų iki […]

Aktualijos Šventadienio paraštėse

Kas yra atsivertimas?

Šio sekmadienio Evangelija kalba apie Joną Krikštytoją ir jo veiklą. Savo amžininkams jis parodė tikėjimo kelią, panašų į tą, kurį adventas siūlo mums, besirengiantiems priimti Viešpatį per Kalėdas. Tai atsivertimo kelias, sakė popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę kalbėti „Viešpaties angelo“ maldos.Ką reiškia žodis „atsivertimas“? Biblijoje jis visų pirma […]

Šventadienio paraštėse

Dievas ištiesia pagalbos ranką

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime pavedė naujuosius liturginius metus Mergelei Marijai, laukimo moteriai, prašė, kad Marija padėtų visiems krikščionims įgyvendinti Jėzaus apaštalų uždavinį, kurį laiške paminėjo apaštalas šv. Petras: „įtikinamai atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3). Kalboje, kurią sakė Šv. Petro aikštėje lapkričio 29 dieną, popiežius kreipėsi į pirmojo advento sekmadienio vidudienio […]

Šventadienio paraštėse

Artimo meilė – mūsų laukiančio teismo kriterijus

Sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus komentavo liturginius metus užbaigiančios Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės Evangelijos skaitinį apie paskutinįjį teismą. Kristus yra Alfa ir Omega, istorijos pradžia ir išsipildymas. Šios dienos liturgija kreipia mūsų žvilgsnius į pabaigą. Jei norime suprasti istorijos prasmę, turime žiūrėti į jos kulminaciją – į pabaigą, kuri kartu yra ir […]