Šventadienio paraštėse

Popiežius vadovavo „Angelo pirmadienio“ vidudienio susitikimui

„Pirmadienis po Velykų dar yra vadinamas „Angelo pirmadieniu“, nes atsimename prie Jėzaus kapo atėjusių moterų ir angelo, joms pranešusio apie Jėzaus prisikėlimą, susitikimą (Mt 28, 1–15)“, – balandžio 5 dienos vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Pranciškus. „Jis prisikėlė“ – ši tiesa pranoksta žmogišką gebėjimą ją suvokti ir tai galėjo paskelbti tik angelas, kaip tik angelas […]

Šventadienio paraštėse

Kam visas šis pažeminimas?

„Kiekvienais metais šio sekmadienio liturgija mumyse sužadina nuostabą: džiaugsmas sutikti į Jeruzalę įžengiantį Jėzų virsta skausmu matyti jį pasmerktą mirti ant kryžiaus. Toks pojūtis mus lydės visą Didžiąją savaitę. Įženkime į šią nuostabą“, – per Verbų sekmadienio ryto šventąsias Mišias šv. Petro bazilikoje kvietė popiežius Pranciškus.„Jėzus stebina nuo pirmos akimirkos. Jo tautiečiai jį pasitinka taip […]

Šventadienio paraštėse

Jei nori sutikti Jėzų, žiūrėk į kryžių

„Norėtume pamatyti Jėzų“, – šiuos žodžius girdime iš graikų, kurie lankėsi Jeruzalėje, kai ir Jėzus su mokiniais buvo atvykęs į šventąjį miestą. Tie graikai, išgirdę apie Jėzų, panoro jį pamatyti. Visais laikais žmonės to paties prašo Bažnyčią ir kiekvieną iš mūsų“, – sakė popiežius sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą, kuri vėl buvo kalbama Vatikano […]

Šventadienio paraštėse

Naktį lengviau pasislėpti…

Drauge naktį nereikia slėptis, galima duoti valią jausmams, nesibijant, kad kas nors išjuoks ar paniekins.Nikodemas yra nakties žmogus. Jis bijo ir kartu jaučia begalinį gelmės troškimą. Jis eina pas Mokytoją, kuris kasdien vis labiau žavi jį, kai kalba, vaikščiodamas keliais, ir daro stebuklus, ypač padėdamas tiems, kurie neturi jokių galimybių patekti pas šio pasaulio galinguosius.Nikodemas […]

Šventadienio paraštėse

IV gavėnios sekmadienis

Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad […]

Šventadienio paraštėse

Jėzus yra šviesa, kuri atnaujina gyvenimą

Bažnyčios liturgija ketvirtąjį gavėnios sekmadienį kviečia džiaugtis. Kokia šio džiaugsmo priežastis? Popiežius sekmadienio vidudienio maldos pamąstyme ragino atsakymo ieškoti šio sekmadienio Mišių evangelijos skaitinyje, kur sakoma: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 3, 16) Popiežius patikino, jog šis džiaugsmas yra krikščioniškojo […]

Šventadienio paraštėse

GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS

Brangūs broliai ir seserys,Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo.Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku […]

Šventadienio paraštėse

Matykime Jėzų kenčiančiuose broliuose ir seseryse

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Florencijoje veikiančios katalikų pasauliečių asociacijos „Pranciškonų solidarumo centras“ delegaciją. 1983 m. pranciškonų įkurtos asociacijos savanoriai padeda skurstantiems, nuolatinio būsto neturintiems žmonėms, parūpina drabužių ir maisto, padeda į sunkumus patekusioms šeimoms.„Daug metų Florencijos mieste jūs atliekate svarbią tarnystę, esate šalia žmonių, patekusių į sunkias ekonomines ir socialines sąlygas, padedate šeimoms, kurios susiduria […]

Šventadienio paraštėse

Kas kopia į Dievo kalną – neužmiršta gyvenimo tikrovės

Trumpoje katechezėje prieš „Viešpaties angelo“ maldą popiežius Pranciškus komentavo Jėzaus atsimainymą, apie kurį kalba antrojo gavėnios sekmadienio Evangelija (plg. Mk 9, 2–10).Prieš pat šį įvykį Jėzus savo mokiniams buvo pranešęs, kad Jeruzalėje jo laukia pažeminimas, kančia ir mirtis. Galime įsivaizduoti, sakė popiežius, kas tada turėjo vykti jo artimiausių sekėjų širdyse. Sudužo galingo ir triumfuojančio Mesijo […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: „Jėzau, pasitikiu tavim!“

Sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius, susirinkusius vidudienio maldai į Šv. Petro aikštę Plocke, Lenkijoje, popiežius kvietė tikėjimo kupinomis širdimis ištarti: „Jėzau, pasitikiu tavim!“Kreipdamasis po vidudienio maldos palaiminimo popiežius kalbėjo apie Jėzaus šv. Faustinai apreikštą ypatingą Dievo gailestingumo žinią, sakė, kad ji apskriejo visą pasaulį popiežiaus šv. Jono Pauliaus II dėka. Dievo gailestingumo žinia, apreikšta šv. Faustinai […]