Aktualijos

Kai turtas neša nuostolį…

Utenos rajono savivaldybės taryboje
Lapkričio pabaigoje vyko eilinis Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) posėdis, kurio metu apsvarstyta per 30 klausimų, priimti vienokie ar kitokie sprendimai.
Posėdis prasidėjo šventiškai. Su jubiliejiniu – septyniasdešimtuoju – gimtadieniu buvo pasveikintas tarybos narys Albinas Grincevičius, su 25-uoju gimtadieniu – Mindaugas Ramelis, o su 40-uoju – Vitalijus Šeršniovas.
Gauti Utenos miesto gyventojų prašymai dėl per didelio žemės mokesčio, kuris mokesčių mokėtojams išaugo dėl miesto ribų išplėtimo ir pasikeitusių žemės verčių po 2017 m. atlikto masinio žemės vertinimo. Ypač žemės vertė padidėjo teritorijoms, kurios tapo miesto dalimi.
Taryba nusprendė suteikti 50 proc. žemės mokesčio lengvatą 2019 m. tiems asmenims, kurie deklaravę savo gyvenamąją vietą tame žemės sklype, už kurį prašo žemės mokesčio lengvatos: Egidijui Musteikiui ir Arūnui Darvidui (Viešos g.), Gediminui Kvikliui, Laurai Gimžauskienei, Sauliui Lašinskui, Nijolei Kazarianienei, Inai Meidienei (K. Ladygos g.), Pranui Kunigėliui, Tomui Bukauskui ir Gintautui Bukauskui (Raudesos g.), Algirdui Pelėdai, Vilmai Juknevičienei, Ramūnui Juknevičiui, Aleksandrai Stasytienei, Valdui Šimonėliui (Girių g.), Raimondai Kirvėlienei (Miškininkų g.), Birutei Jakutienei (Naujasodžio g.), Marytei Kirilovienei (Žibuoklių g.), Ričardui Vygantui (K. Ladygos g.).
Kitiems tokios lengvatos prašytojams, kurie nedeklaravę savo gyvenamosios vietos tame žemės sklype, nuspręsta mokesčio lengvatos netaikyti: Adomui Kepalui, Irmantui Ylai, Indrei Paškevičienei, Neringai Ramonienei, Evaldui Šakaliniui, Asvydui Bertašiui (Viešos g.), Ričardui Zabuliui (Naujasodžio g.) ir Palmai Dikinienei (Grybelių g.).
Utenos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi tvarką, pagal kurią mokesčių lengvatos gali būti suteikiamos fiziniams asmenims, kurie atitinka visas nurodytas sąlygas (fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo, yra mažesnės už tris valstybės remiamus pajamų dydžius; fizinio asmens turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo ir t. t.). Todėl nuo žemės mokesčio mokėjimo 2019 m. (103 Eur) atleista Aurelija Kasperavičienė.
Neatleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo šie mokesčių mokėtojai, nes jie neatitinka nustatytų mokesčių lengvatos teikimo sąlygų: Žydrūnė Pažusienė (278 Eur) už žemę Palangos g. 51 ir 51D; Neringa Pelakauskaitė (50 Eur) už žemę Ąžuolijos g. 29; Galina Vasiljeva (883 Eur) už žemę Metalo g. 12; Valerija Šapolienė (923 Eur) už žemę Pievų g. 6; Jonas Bareišis (45 Eur) už žemę Algirdo g.11A ir 41A; Romualdas Bernotas (621 Eur) už vandens telkinį Bikuškio kaime, Sudeikių seniūnijoje; Petras Bertašius (89,67 Eur) už žemę Utenoje; Tomas Oznanskas (123 Eur) už žemę K. Ladygos g. 57B; Audronė Marčenkovienė (52 Eur) už žemę Droničėnų kaime, Utenos seniūnijoje; Marijona Kuprienė (190,31 Eur) už vandens telkinį Kemešio kaime, Saldutiškio seniūnijoje. Tęsinys 2019 12 07